Публічна оферта "Акційна пропозиція"

1. Дія акційної пропозиції поширюється на всіх Учасників аукціонів, публічних та приватних (комерційних) закупівель, які зареєструвались на електронному майданчику Ubiz.ua в період з 01.09.2018 (для учасників аукціонів з 17.09.2018 по 30.09.2018 року) по 30.12.2018 року та подали щонайменше одну цінову пропозицію до 31.12.208 року.

2. Умови акції для учасників Публічних та приватних закупівель (Rialto)

2.1. У період дії акційної пропозиції, 20 % від плати, яка справляється Майданчиком з Учасників за подання останнім тендерної пропозиції, автоматично зараховується на «Акційний рахунок». Нарахування відбувається в момент закінчення періоду подання цінових пропозицій.

2.2. У випадку, якщо в період дії акційної пропозиції, учасник Публічних чи приватних закупівель став переможцем, 20% від плати, яка справляється Майданчиком з Учасників за подання останнім тендерної пропозиції, що була розкрита електронною системою закупівель (надалі по тексту – Плата Учасника), автоматично зараховується на «Бонусний рахунок». Кошти, що обліковуються на Бонусному рахунку можуть бути в подальшому використані виключно для участі в Публічних чи приватних закупівлях на електронному майданчику ubiz.ua в період дії акційної пропозиції. В момент зарахування коштів на «Бонусний рахунок» відбувається автоматичне списання коштів з «Акційного рахунку»

2.3. У випадку, якщо Учасник не став переможцем у закупівлі, з приводу якої подавав тендерну пропозицію, на баланс Учасника повертається 30 % Плати Учасника. В подальшому, кошти, що знаходяться на Балансі учасника, можуть в будь-який час бути використані для оплати участі в Публічних чи приватних закупівлях, або повернуті на банківські реквізити учасника, що зазначені у його профілі.

2.4. Зарахування 20 % від Плати Учасника з позначкою «Бонуси» відбувається в момент закінчення строку прийому цінових пропозицій по відповідній закупівлі.

2.5. Зарахування на Баланс 30% від плати Учасника, по закупівлі, в якій учасник прийняв участь, але не переміг з здійснюється в момент визнання його дискваліфікованим.

3. Умови акції для учасників аукціонів

3.1. Акція поширюється на учасників, що прийняли участь та стали переможцями у всіх доступних типах аукціонів (ФГВФО, Мала приватизація, Продаж та оренда майна державних підприємств, СЕТАМ (з урахуванням умов Агентської програми), тощо.

3.2. Всім учасникам, що перемогли в аукціонах на електронному майданчику Ubiz.ua та підтвердили бажання прийняти участь в даній акції, в момент подачі цінової пропозиції, шляхом натискання на чек-бокс «Приймаю умови акційної пропозиції -30% на комісійну винагороду Ubiz.ua», отримують в момент набуття статусу аукціону «Договір укладено» або для аукціонів з продажу об’єктів малої приватизації «Приватизацію завершено» на баланс учасника 30% від суми комісійної винагороди організатора акції. Організатор акції, за згодою учасника, погоджує зменшення розміру винагороди організатора на 30%.

3.3. Кошти, що обліковуються на балансі учасника, в період дії даної акції, можуть бути використані в т.ч. для оплати гарантійних чи реєстраційних внесків на електронному майданчику Ubiz.ua (окрім аукціонів по Малій приватизації).

4. У випадку скасування Замовником закупівлі/аукціону, щодо якої учасник прийняв участь в період дії акційної пропозиції, всі нарахування анулюються, про що відбувається відповідне коригування в «Балансі» учасника.

5. Подання Учасником тендерної/цінової пропозиції та надання Майданчиком Учаснику послуг здійснюються за умови наявності на балансі Учасника та/або на «Бонусному рахунку» грошових коштів у розмірі, не меншому ніж розмір плати, зазначений у відповідному розділі «Тарифи».

6. Діями, що свідчать про згоду дотримуватись умов цієї акційної пропозиції є акцепт Учасником умов публічної оферти Акційної пропозиції. Рішення про використання акційної пропозиції Учасник приймає на власний розсуд та під свою відповідальність. Ця акційна пропозиція розповсюджується на юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

7. Акцій на пропозиція поширюється на всю територію України.

8. Нараховані бонуси, можуть бути використані, виключно в період дії акції.

9. Організатором «Акційної пропозиції» є ТОВ «Електронні торги України», 01011, м. Київ, вул. Панаса Мирного, 7 оф. 4. (код ЄДРПОУ 38738824).

10. Всі спори, що можуть виникнути під час виконання умов Акційної пропозиції вирішуються Організатором акції на підставі письмового звернення.

11. Дія акційної пропозиції не є фінансовою послугою.